CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA HÌNH
 Địa chỉ: Số 269 đường Hà Lầm, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh
 Điện thoại: 0942.443.000 – 0888.266.233
 Email: LienHe@DaHinh.Com
 Website: VietWeb.Vn – DaHinh.Com